Anton Appelo

Anton Appelo är business partner och utbildare för Centropix Global AG. I grunden är han ingenjör för kemisk analys och har sin bakgrund i näringslivet och teknik. Från 2005 har han utbildat sig inom komplementärmedicin och är diplomerad terapeut för TCM Traditionell Kinesisk Medicin och diplomerad Tai Chi instruktör. Ytterliggare utbildningar till i-Health terapeut och inom terapeutisk mikrobiologi har kompletterat hans omfattande kunskaper om kropp och hälsa.
Han är desvidare klangmassagepraktiker - Peter Hess® methoden - utbildad på Peter Hess Institutet i Tyskland. De olika infallsvinklar han har fått under sina utbildningar har gett honom ett holistiskt perspektiv på kropp och hälsa. Anton Appelo kommer från Nederländerna där han i flera år har varit verksam i egen praktik för komplementärmedicin.