Företagets filosofi

På Visieqi anser vi en holistiskt syn på människan vara grundläggande för att kunna uppnå hälsa! Att hitta och behandla orsak till besvär och sjukdom istället för att enbart dämpa symptom är grundfilosofin till alla behandlingar på vår klinik!

Det mest effektiva sättet att närma sig hälsan är att behandla orsak och återställa balansen mellan kroppens olika system. All behandling går ut på att stödja naturens självreglerande och självläkande mekanismer utan de läkning inte vore möjlig. Att skapa goda förutsättningar för dessa processer i kroppen, t.ex. genom att förbättra rörelseförmåga,  förbättra cirkulation och träning, är essentiell för vår hälsa.