Trauma

Trauma och vikten av en väl fungerande cirkulation
Det är via blodet i våra minsta kärl (kapillärer) att våra celler blir försädda med syre och näring och slaggprodukterna avtransporteras. När blodet och lymfan kan flöda fritt, kan vävnaden genomföra sina fysiologiska uppgifter utan motstånd och vävnaden kan vara frisk. När ett trauma inträffar (fysiologisk eller emotionell), kommer vävnaden att kontraheras/dra ihop sig och omprimeras/tryckas ihop. Då blir flödet i blod- och lymfkärl nedsatt. Konsekvensen är för lite syre- och näringstillförsel till cellen och för dålig avtransport av slaggprodukterna - cellerna kan då inte utföra sina uppgifter optimalt, läkning blir nedsatt och sjukdom och symptom kan uppstå. En bra cirkulation är därmed avgörande för en god hälsa och läkning. I all behandling bör cirkulationen tas hänsyn till och förutsättningar för ett bra flöde bör skapas.