KLOUD - din dagliga friskvård i ditt eget hem!

KLOUD magnetfältterapi
Vi på Osteopatkliniken är business partner för Centropix Global AG. 
KLOUD är Centropix friskvårdsutrustning som jobbar med magnetfält PEMA. 
KLOUD innehåller de senaste signalkonfigurationerna (2020) av Prof. Dr. Kafka som redan år 1998 hade utvecklad BEMER-signalen. 

De nya KAFKA-signalerna är starkare och har en mycket större variation i amplitud och frekvens, vilket är avgörande.
I sina program använder Bemer en världsunik signalstruktur, utvecklad för behandling under dagen i vaket tillstånd och för behandling under sömnen. 

BEMER-terapi är en behandlingsinsats för hela kroppen och dess naturligt reglerande mekanismer. BEMER används oberoende av symptom som en kompletterande behandling vid olika processer för tillfrisknande. Dessutom bidrar BEMER som friskvård till en ökad prestationsförmåga på fritiden, i arbetet och inom idrotten. Därför använder vi BEMER-terapi i vår terapeutiska verksamhet! 

Vi har nu en interaktiv online presentation för dig.  Med den kan du när och var du vill få information om just dina frågor kring BEMER. Om du önskar att vi skickar länken till dig så kan du registrera dig för online presentationen.
Mer information om BEMER och hur det kan stödja din hälsa hittar du på vår BEMER-hemsida.