Harmonikalisk frekvensanvändning

Varför jobbar vi med harmonikalisk frekvensanvändning?
Inga kompromisser! 
Harmonikalisk frekvensanvändning är frekvensmedicin på högsta nivå 
- en “high tech akupunktur” utan nålar! 
Kroppens energisystem och dess funktioner är direkt relaterade till 
Pythagoras lära om harmoni
Än idag byggs alla musikinstrument efter dessa talförhållanden:
Om en sträng på ett instrument vibrerar med 400 Hz, så vibrerar halva strängen en oktav högre, det vill säga med 800 Hz. Det finns alltså en reciprocitet mellan stränglängden och frekvens. 
Grundidén var:
Om denna lag är universell, borde även människan med all dess funktioner och organ bestå av sådana relationer.

Forskning har sedan visat att kroppen med dess meridiansystem och chakra är strukturerad som musikinstrument. Den är matematiskt exakt och harmoniskt vacker. Det gäller också dess emotionella, psykosomatiska och mentala strukturer.

Tidigare har man behandlat med frekvenser utan att veta exakt vilken frekvens som gör vad. Men nu har man lyckats kartlägga frekvenserna av kroppens chakra, meridianer och akupunkturpunkter och kan därmed behandla de specifikt med respektive frekvens. Detta skiljer då harmonikalisk frekvensanvändning från tidigare bioresonansbehandling och gör den till en specifik frekvensbehandling utöver det vanliga!
Harmonikalisk frekvensanvändning är matematik och musik använt på kroppen
Vi behandlar kroppen som ett musikinstrument som behöver stämmas. Om ett piano har fem till sju ostämda strängar, kommer varje låt som spelas på detta piano låta hemskt.
Om det är några frekvenser i vår organism som brusar, kan många funktioner vara störda. Det räcker att “stämma” dessa fem till sju strängar för att allt ska låta harmoniskt och samspela igen.
Friskrivningsklausul
“Harmonikalisk frekvensanvändning jobbar enligt revolutionära, innovativa principer, i enlighet med lagen av bioresonansprocesser, matrix-urladdning och det harmoniska frekvenssystemet. Dessa är inte vetenskapligt vedertagna och det finns ingen påvisad mätbar energi överförd till kroppen." 
Disclaimer
"The harmonical frequency procedure works according to revolutionary, innovative principles, in accordance with the laws of bioresonance procedure, the matrix-discharge and the harmonic frequency system. These are not scientifically recognized and there is demonstrably no measurable
energy transmitted to the body."